Διπλωματικές Εργασίες | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Διπλωματικές Εργασίες

Επώνυμο Όνομα Τίτλος Διατριβής Υπεύθυνος
Αθανασάκη Ευγενία Οικονομική πολιτική αβεβαιότητας και επενδυτική πολιτική επιχειρήσεων Αρβανίτης  Σταύρος
Βασιλακάκης Κωνσταντίνος Μέθοδοι Κοστολόγησης και επίδραση αυτών στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στον Τουριστικό Κλάδο.  Ταμπουρατζή Ευθαλία
Βεργαδής Γεώργιος  Ανάλυση κρυπτονομισμάτων Φλώρος Χρήστος
Βουγιούκας Ιωάννης Επίδραση Fintech στον Τραπεζικό τομέα. Γαλυφιανάκης Γεώργιος
Γιαλούρη Αικατερίνη Ελληνικές Πετρελαϊκές Εταιρίες και ανάλυση των Παραγόντων που επιδρούν στην κερδοφορία τους την τελευταία δεκαετία. Γαλυφιανάκης Γεώργιος
Γιαννακάκη Ειρήνη Τιμολογιακή πολιτική του νερού στον οικιακό τομέα στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης. Ταμπουρατζή Ευθαλία
Γκούμα Μαρία Μακροοικονομικά δεδομένα και η επίδραση τους στις χρηματιστηριακές αγορές Φλώρος Χρήστος
Γκούμα Θάλεια Οικονομική πολιτική αβεβαιότητας και διαχείριση ρευστών διαθέσιμων Αρβανίτης  Σταύρος
Καλαϊτζάκη Άννα Μαρία Διαχείρηση Γνώσης-Τάσεις και Εφαρμογές. Τσουκάτος Ευάγγελος
Καλιοντζάκη Στυλιανή Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στις εισηγμένες Ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Γαλυφιανάκης Γεώργιος
Καραβέλα Εριέττα Οργανωσιακές αλλαγές: η στάση των υπαλλήλων στο δημόσιο: Η περίπτωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τσουκάτος Ευάγγελος
Καροφυλλάκης Κανάκης Κεφαλαιακή Διάρθωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Φλώρος Χρήστος
Κατσιγαράκης Χρήστος Επίδραση της Οικονομικής κρίσης στα οικονομικά των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού:Χρηματοοικονομική Ανάλυση με την χρήση αριθμοδεικτών αξιολόγησης. Ταμπουρατζή Ευθαλία
Λαδομένου Δέσποινα Αποδοχή χρήσης ψηφιακής τραπεζικής από τη σκοπιά του πελάτη και παράγοντες υιοθέτησης. Τσουκάτος Ευάγγελος
Μπέας Γεώργιος Αξιολόγηση της Χρηματοοικονομικής και Λειτουργικής Αποδοτικότητας των Νοσοκομείων της Κρήτης. Φλώρος Χρήστος
Μποτονάκης Κωνσταντίνος Ραφαήλ Κερδοφορία Τραπεζών. Φλώρος Χρήστος
Νάθενα Μαρία Νέο θεσμικό πλαίσιο των εταιρικών μετασχηματισμών Ταμπουρατζή Ευθαλία
Ρομπογιαννάκη Αικατερίνη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική-Η διερεύνηση της ψυχολογίας των επενδυτών στις επενδυτικές αποφάσεις Φλώρος Χρήστος
Στρατάκης Ιωάννης Μερισματική Πολιτική Οικογενειακών Ελεγχόμενων Επιχειρήσεων. Αρβανίτης  Σταύρος
Συριγωνάκη Θεοδοσία Η επίδραση των μακροοικονομικών μεταβλητών στην απόδοση των Χρηματιστηριακών Δεικτών. Φλώρος Χρήστος
Σχοινοπλοκάκη Παρασκευή Κίνδυνος και εποχικότητα στις Χρηματιστηριακές Αγορές. Φλώρος Χρήστος
Ταμπακάκης Δημήτριος Ο έλεγχος των Κεφαλαιιουχικών Εταιρειών. Ταμπουρατζή Ευθαλία
Τσικανδυλάκη Κωνσταντίνα Παράγοντες αποδοχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής από τους καταναλωτές Τσουκάτος Ευάγγελος
Φράγκου Μαρία Η επίδραση της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας και του εσωτερικού μάρκετινγκ στην λειτουργία και στην ανάπτυξη μιας οικονομικής μονάδας. Τσουκάτος Ευάγγελος
Χριστινάκη Ελένη Η Επίδραση της εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος στο Δημόσιο Τομέα. Ταμπουρατζή Ευθαλία
Ψαράκης Ελευθέριος Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις διαδικτυακές συναλλαγές e-banking. Γαλυφιανάκης Γεώργιος

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.