Έρευνα

Εργαστήριο Νανοϋλικών για Αναδυόμενες Διατάξεις

Διεργασίες κατασκευής νανοδομών και σχηματοποίησης νανοϋλικών για εφαρμογές σε νανοσύνθετα υλικά εύκαμπτες οπτοηλεκτρονικές διατάξεις τρίτης γενιάς και καταλύτες για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Νανομετρολογία για τον απόλυτο έλεγχο των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη των υμενίων και βαθμονόμηση των  διαστάσεων τους.
Ανάπτυξη και τροποποίηση γραφενικών και δισδιάστατων νανοδομών με υψηλό δείκτη μηχανικής αξιοπιστίας και εκπληκτικών ηλεκτρονικών και οπτικών ιδιοτήτων για εφαρμογές σε οργανικές/υβριδικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις (ΤFTs, LEDs) και ανερχόμενες  τεχνολογίες (IoT).
Ανάπτυξη μεθόδων εναπόθεσης υβριδικών υλικών με ρυθμιζόμενες οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες για την ενσωμάτωση τους σε εύκαμπτες ηλεκτρονικές και ενεργειακές διατάξεις ευρείας επιφάνειας.
 Ανάπτυξη και μελέτη εκτυπώσιμων φωτοβολταϊκών συστημάτων με αυξημένη απόδοση και μειωμένες απαιτήσεις σε ποσότητα υλικά για τη κατασκευή τους.

 

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr