Εισακτέοι φοιτητές

ΔΠΜΣ: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές »
Δεύτερος Κύκλος: Φεβρουάριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

Αννα Ορφανουδάκη
Τηλ: +30 2810-379727
Email: mscnano@hmu.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.hmu.gr