HMU Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

English
Αρχική 5 [proclamation_title]

[proclamation_title]

Εύρος Ισχύος: 28-06-2022 - 13-07-2022

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την με αρ. . 83/ΔΤΥ/21-01-2022 (ΑΔΑ:6Υ5Χ46ΜΗ2Ι-4ΗΘ) Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΜΕΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή αίθουσας καλαθοσφαίρισης κλειστού Γυμναστηρίου ̈ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ̈ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» (κωδικός CPV: 45453000-7), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147) , όπως τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/9-3-2021), και των τευχών δημοπράτησης. Το έργο θα υλοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο
27-6-2022_Ψ84Ι46ΜΗ2Ι-ΨΙΙ_ΤΕΥΧΟΣ01Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εργου ΑΝΑΚΑΤ ΑΙΘ ΚΑΛΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ