HMU Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

English
Αρχική 5 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Σας καλωσορίζουμε στη Σχολή μας!

  • Ιστορικά Στοιχεία

Με βάση την απόφαση της Ελληνικής Βουλής για την ψήφιση του Νόμου 4610/2019 (“Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, ΦΕΚ70/ 07-05-2019), αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε’ και στα άρθρα 23-34 η κατάργηση του ΤΕΙ Κρήτης (και όλων των, μέχρι τότε σε λειτουργία, Σχολών και Τμημάτων του) και στη θέση του θεσπίζεται η ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 νομοθετείται η ίδρυση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Σ.Γ.ΕΠ.) (καταργώντας την προϋπάρχουσα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων) με έδρα το Ηράκλειο και στο άρθρο 25 αναφέρεται η ίδρυση των Τμημάτων, α) Γεωπονίας (π. Τεχνολόγων Γεωπόνων) με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται επίσης στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων ξεκινά εκπαιδευτικά για το τμήμα Γεωπονίας, τον Σεπτέμβριο του 2019 και για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τον Σεπτέμβριο του 2020 ή 2021 μέσα από άρτια και σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς φοίτησης, όπως υφίσταται σε κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα που σχετίζεται με τη Γεωπονική Επιστήμη.

Παράλληλα με τα 5ετή νέα ΠΠΣ θεσπίσθηκε και θα ξεκινήσει άμεσα, εντός του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, και η λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Διετή Προγράμματα Σπουδών (2εΠΣ), όπου θα συμμετέχει και η Σχολή δια του τμήματος Γεωπονίας α) με το 2ετές ΠΣ στο Ηράκλειο με τίτλο “Κηπευτικές Καλλιέργειες” (Συνεργασία με υποδομές από το Αγρόκτημα – ΕΛΜΕΠΑ, Αμπελούζος/Γεωργ. Σχολή Μεσσαράς) και β) με το, υπό διαμόρφωση για το άμεσο μέλλον, 2ετές ΠΣ στην Ιεράπετρα με τίτλο “Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες” (Συνεργασία με υποδομές από το Αγρόκτημα – ΕΛΜΕΠΑ και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, π. Γεωργικός Σταθμός Ιεράπετρας). Αναμένεται για τα 2εΠΣ να υπάρξει σχετική συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών και Ανθοκομίας (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και το τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, που εδρεύουν στο Ηράκλειο.

Στον ίδιο Ν. 4610/2019 και στο Άρθρο 26 θεσπίσθηκε και η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του νέου Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) που περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής με έδρα το Ηράκλειο, που συνδέεται άμεσα με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και τα τμήματά της.

Επίσης, στον ίδιο Ν. 4610/2019 και στο Άρθρο 33 θεσπίσθηκε το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Στο ΠΑΤΕΠΑΚ σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, ιδιαίτερα μέσω της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πραγματοποιείται: α) συστηματική έρευνα, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής και της αγροοικολογίας με τη συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του νησιού, β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών ή και άλλων Σχολών/Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύματος σε θεματικές ενότητες αιχμής που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τις βιοεπιστήμες και την αγροδιατροφή. Αυτές περιλαμβάνουν εναλλακτικές μορφές παραγωγής και νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, συστήματα οικολογικής παραγωγής (ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή) μεσογειακών καλλιεργειών, αγροοικολογία και αγροβιοποικιλότητα μεσογειακών καλλιεργειών, διαχείριση και προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος, εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γ) ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..

  • Οι Δραστηριότητες, οι Δυνατότητες Υποστήριξης και οι Προοπτικές Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ είναι η μοναδική Πανεπιστημιακή Γεωπονική Σχολή στην Περιφέρεια Κρήτης. Η παρουσία της στον χώρο της Επιστήμης της Γεωπονίας, τον τομέα της Αγροδιατροφής καθώς και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, όσον αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση, είναι δυναμική. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ακόμα πιο ισχυρό και αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς από την προκάτοχο Σχολή (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του καταργηθέντος ΤΕΙ Κρήτης) για τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, τόσο σε όλο το φάσμα του τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης, όσο και της Αγροδιατροφής. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) της Σχολής, μαζί με τους συνεργαζόμενους ερευνητές και εκπαιδευτικούς επιστημονικούς συνεργάτες, υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη της υπαίθρου της Κρήτης. Η έρευνα στο ΕΛΜΕΠΑ συνεχίζει να είναι οργανωμένη σε Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια (ΦΕΚ Αριθμ. 2461/2015). Στη Σχολή μας έχουν θεσμοθετηθεί ερευνητικές ομάδες που συγκροτούν Ερευνητικά Εργαστήρια, καθένα από τα οποία διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, εστιασμένη σε θεματικές περιοχές που αφορούν τις Γεωπονικές Επιστήμες. Λειτουργεί, ακόμη, διαθεματικά με διεπιστημονική προσέγγιση αναπτύσσοντας πρωτότυπα προϊόντα και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επιστήμης και υποδομών state of the art και τεχνολογιών αιχμής. Τα Εργαστήρια διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Η αρχιτεκτονική και η στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της ΣΓΕΠ θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι στόχοι πραγματοποίησης στο κομμάτι αυτό της απόκτησης και διάδοσης γνώσης δια του ερευνητικού αποτελέσματος, με τη σύναψη συνεργασιών είτε για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, διδακτορικών διατριβών είτε μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η περαιτέρω ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, παράλληλα με την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών, είναι ένας τομέας παροχής υψηλής ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης με πολλαπλά οφέλη. Ήδη από το 2018 και βάσει του ΦΕΚ 4509/2018 της Υπ’ Αριθμ. 165336/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης ορίστηκε η Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός μελών άμισθης γνωμοδοτικής επιτροπής στη θεματική περιοχή των τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τα, σε λειτουργία τότε, Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η Επιτροπή αυτή, αφού εξέτασε τον ήδη πλήρη φάκελο του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης συμφώνησε ότι πληροί απόλυτα όλα τα απαιτούμενα κριτήρια και τις διαδικασίες που απαιτεί η νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 1390/2018) και ενέκρινε την εκπόνηση αυτόνομων Διδακτορικών Διατριβών για την απονομή πτυχίων Διδακτορικών Σπουδών σε αντικείμενα των Γεωπονικών Επιστημών. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό μας (ΔΕΠ) έχοντας διαπιστώσει τις ανάγκες της χώρας μας για τη βελτίωση της οικονομίας της, μέσα από την αγροτική ανάπτυξή της, προσπαθεί να παράγει καινοτόμο ερευνητικό έργο με άμεσες εφαρμογές για να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Οι μελλοντικοί στόχοι μας είναι πολλοί και πάντα φιλόδοξοι. Μια από τις σημαντικότερες άμεσες επιδιώξεις μας είναι η ορθή αξιοποίηση λειτουργίας του νέου Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) για τη βέλτιστη ανάδειξη, εκμετάλλευση και προβολή των δυνατοτήτων του Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ, μέσα και από ήδη εκπονούμενα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ). Τέλος, θεωρούμε ως εξαιρετικής σημασίας για την Περιφέρεια Κρήτης τη θέσπιση λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) και του Ινστιτούτου Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής με έδρα το Ηράκλειο, πράγμα που θα συμβάλει στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και τις συνεργασίες με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης.

Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Κοσμήτορας
Νεκτάριος Παναγιώτης Καθηγητής
Τηλ. επικοινωνίας :2810379400, 2810379416
Email: nektarios@hmu.gr

Γραμματεία
Φραντζή Ιωάννα
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379410
Email: secr-sagris@hmu.gr

Συγκρότηση Κοσμητείας

Τμήμα Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/2019 και η ακαδημαϊκή του λειτουργία αρχίζει από το χειμερινό εξάμηνο 2019-20. Το Τμήμα Γεωπονίας αποτελεί τη φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του π. ΤΕΙ Κρήτης.


Διαδικτυακός τόπος Τμήματος