ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «INNOVA-PROTECT», (κωδ. έργου: 80613). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 13619/09.09.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/09/2019 - 24/09/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «INNOVA PROTECT: Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝεΚ), (κωδ. έργου: 80613). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 13619/09.09.2019

Συνημμένο: 
13619-09-09-2019_proskl_innova_ergasias.ΟΡΘΗdocx_7ΖΤΨ46ΜΗ2Ι-ΖΟ6 (1).pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: