ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Εκμετάλλευση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης»”, (κωδ. έργου: 80623). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 13634/09.09.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/09/2019 - 24/09/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκμετάλλευση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. (κωδ. έργου: 80239). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 13634/09.09.2019

Συνημμένο: 
13634_09-09-2019_prosklisi_kleisto_ergasias_ΩΧΒΑ46ΜΗ2Ι-5ΛΚ.pdf_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: