ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "TRACCE: Στα ίχνη των περιηγητών", (κωδ έργου: 80624). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 14157/25.09.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
25/09/2019 - 10/10/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "TRACCE: Στα ίχνη των περιηγητών",  (κωδ έργου: 80624). Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 14157/25.09.2019

Συνημμένο: 
14157_25-09-2019__periigites_ergasias_9ΗΩΣ46ΜΗ2Ι-0ΥΤ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: