Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
08/10/2019 - 10/10/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ 407/80, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4386/16

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας  του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται να προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 του ΠΔ 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/16, προκειμένου να καλύψει τις  εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής, κατά το ακαδ. έτος 2019-20. Η προκήρυξη αφορά την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία Ι  (Ε )  Χειμερινό Εξάμηνο

Ολόκληρη η προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένο: 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ε.Π. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 40780.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: