ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Photonic Processes Education in NanoTechnology - iPEN" (κωδ. έργου 80509). Αρ. Πρωτ.: 17583/28.11.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
28/11/2019 - 13/12/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  "Photonic Processes Education in NanoTechnology - iPEN" (κωδ. έργου 80509), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ERASMUS+, Key Action2 με αρ. Συμβολαίου 586165-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2926/001-001) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 17583/28.11.2019.

Συνημμένο: 
17583_28-11-2019_ipen_90ΨΧ46ΜΗ2Ι-Μ7Β.pdf
aitisi_17583.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: