ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Food for Feed», (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 17798/02.12.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
02/12/2019 - 17/12/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257», (κωδ. έργου: 80378), του προγράμματος LIFE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 17798/02.12.2019

Συνημμένο: 
17799_02-12-2019_perilipsi_anal _f4f_epan_14514(2019)_orthi_7ΖΗΕ46ΜΗ2Ι-09Ω_.pdf
17798_02-12-2019_anal_f4f_epan_14514(2019)_19PROC005947957_.pdf
ΤΕΥΔ_17798(2019).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: