ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Advanced manufacturing solutions tightly aligned with business needs - AVANGARD" (κωδ. έργου 80708). Αρ. Πρωτ.: 17810/02.12.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
02/12/2019 - 17/12/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  "Advanced manufacturing solutions tightly aligned with business needs - AVANGARD" (κωδ. έργου: 80708), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020, με αριθμό Συμβολαίου 869986. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 17810/02.12.2019

Συνημμένο: 
17810_02-12-2019_avangard_Ψ0Ε546ΜΗ2Ι-6Μ5.pdf
aitisi_17810.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: