ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3".Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 4572/18.05.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
18/05/2020 - 02/06/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) συμβάση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603 (κωδ. έργου: 80740), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020.Αρ.Πρωτ.Πρόσκλησης: 4572/18.05.2020.

Συνημμένο: 
4572_18-05-2020_graphene3_2_orthi_6ΚΜ246ΜΗ2Ι-Α5Ξ.pdf
protasi_4572.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: