ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘Food for Feed’, (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 4690/21.05.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
21/05/2020 - 15/06/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257" στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE», (κωδικός έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 4690/21.05.2020

Συνημμένο: 
4690_21-05-2020_ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_2_20PROC006741739_.pdf
4691_21-05-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_2_6ΛΡΨ46ΜΗ2Ι-9Β4_ .pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ_4690(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: