Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. έτους 2020-21

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
23/06/2020 - 13/07/2020

Στην προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2020-21, προστέθηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ. 

Συνημμένο: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΚΑΔ_ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ_2020_21.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: