ΕΑΔΙΠ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/06/2020 - 15/07/2020

ΕΑΔΙΠ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού

Το αντικείμενο ανάθεσης αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού για την υποστήριξη των διαδικασιών αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».

Συνημμένο: 
ΕΑΔΙΠ - Πρόσκληση Μηχανολόγου.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: