ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, τέσσερα σημεία αναφοράς"»,(κωδ. έργου 80683).Αρ. Πρωτ.: 5727/29.06.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/06/2020 - 14/07/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, τέσσερα σημεία αναφοράς"»(κωδ. έργου 80683) το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας με Κ.Α. 2018ΣΕ01300000.Αρ. Πρωτ.: 5727/29.06.2020

Συνημμένο: 
5727_29-06-2020_prosklis_agrodiatrofi_61ΩΝ46ΜΗ2Ι-Χ9Ζ.pdf
ΠΡΟΤΑΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.pdf
ΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: