ΔΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς"

 

Re-engineering your Future!

 

Προκήρυξη Θέσεων 2021 / Υποβολή Αιτήσεων έως 31/1/2021 3/2/2021 μετά από παράταση

Ηλεκτρονική Αίτηση

 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους Μηχανικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι η ενδυνάμωση των Μηχανικών με οικονομικο-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών / επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Το ΔΠΜΣ ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο 2015-2016. Οι συμμετέχοντες φοιτητές προέρχονται από πολλούς τομείς της Μηχανικής και των Θετικών Επιστημών.

Δείτε τη συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος

 

Σχολή: 
Ελληνικά Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874