Διδακτικό Προσωπικό

 

Το Διδακτικό Προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς", είναι:

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874