Ανακοίνωση για νέες διπλωματικές εργασίες

Μερικά δεδομένα για τις νέες διπλωματικές εργασίες και τη διαδικασία ανάληψης:
(α) έχουν εγκριθεί θέματα και θα ανακοινωθούν σύντομα για να προχωρήσετε σε
διαδικασία επιλογής
(β) διπλωματική μπορούν να αναλάβουν μόνο όσοι έχουν σε εκκρεμότητα έως δύο
μαθήματα
(γ) όσοι έχουν προτείνει θέματα από τον εργασιακό τους χώρο ή γενικότερα και έχει
σχεδιάσει σχετική διπλωματική ένας διδάσκων, θα αναλάβουν το θέμα οι ίδιοι,
χωρίς αυτό να μπει σε διαδικασία επιλογής.
(δ) οι υπόλοιποι θα επιλέξουν από αριθμό ελεύθερων θεμάτων, τα οποία έχουν
προτείνει καθηγητές. Η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία
αναφέρεται παρακάτω.
(ε) σε συνέχεια των παραπάνω δύο διαδικασιών (απ' ευθείας ανάληψη εργασίας
από ίδια πρόταση, ή ελεύθερη επιλογή θέματος), θα εγκριθεί η εργασία ανά
μεταπτυχιακό σε συνεδρίαση του οργάνου διοίκησης, η ημερομηνία της οποίας θα
θεωρηθεί ως ημερομηνία ανάληψης

Σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής ελεύθερων θεμάτων, αυτή είναι:
(i) κάθε ένας από τους φοιτητές θα έχει δικαίωμα να δηλώσει (με email, όπως
αναφέρω παρακάτω) έως και 4 θέματα με σειρά προτεραιότητας
(ii) αν δύο φοιτητές επιλέξουν με ίδια προτεραιότητα το ίδιο θέμα, ο προτείνων
καθηγητής θα εξετάζει την περίπτωση να δοθούν δύο εργασίες, κάθε μια
εστιασμένη σε διαφορετικό πεδίο εφαρμογής
(iii) στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί το (ii), το θέμα θα αποδίδεται
με σειρά προτεραιότητας δήλωσης
(iv) μετά την ανάληψη του θέματος, αυτό θα μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να
εστιαστεί (αν χρειάζεται) σε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής

Τέλος, επισημαίνω ότι:
(α) οι μεταπτυχιακοί που έχουν προτείνει θέματα, θα ενημερωθούν πριν την
ανακοίνωση των ελεύθερων θεμάτων
(β) θα ανακοινώσω τον πίνακα με τα προτεινόμενα ελεύθερα θέματα τη Δευτέρα
14/3 στις 21:00 (επιλέγω την ώρα αυτή καθώς οι περισσότεροι δουλεύετε πριν
το μάθημα).
(β) θα μπορείτε να στέλνετε άμεσα τις προτιμήσεις σας με ηλεκτρονικό μήνυμα σε
μένα, με κοινοποίηση προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος.
(γ) τα μηνύματα με τις προτιμήσεις σας θα κρατηθούν σε αρχείο για την περίπτωση
που τεθεί θέμα σειράς προτεραιότητας.

O Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Ε. Κουδουμάς

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάρτιος 9, 2022 - 09:00

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874