Διοικητικό Προσωπικό - Γραμματεία

Ώρες λειτουργίας γραμματείας
 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-17:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-12:00

Η γραμματεία του μεταπτυχιακού βρίσκεται στο χώρο της γραμματείας του πρώην Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και γραμματέας είναι η κα Γεωργία Ζερβάκη.
Επισημαίνεται ότι η γραμματεία λειτουργεί ηλεκτρονικά σε σχεδόν όλα τα θέματα ενδιαφέροντος.
Email: mba_engineers@hmu.gr και georgiaz@hmu.gr

Τηλ.: 2810-379 712

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874