Ποιους αφορά

 

Για ποιους σχεδιάστηκε

 
Το ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» σχεδιάστηκε για:

  • Απόφοιτους Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού 
  • Απόφοιτους άλλων συναφών ειδικοτήτων (π.χ. απόφοιτοι θετικών επιστημών), εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Γιατί τους είναι αναγκαίο;

Γιατί συνδυάζοντας την βασική τους επιστήμη με Οικονομικοδιοικητικές γνώσεις και ικανότητες:

  • Ολοκληρώνουν τα προσόντα τους και 
  • Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874