Γιατί να συμμετέχετε

Συνδυάζω γνώσεις και αυξάνω την ανταγωνιστικότητά μου!

 
Οι αποφοίτων Τμημάτων ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων (π.χ. απόφοιτοι θετικών επιστημών), έχουν πολλούς λόγους να συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».

Συνοπτικά, με το πέρας του ΔΠΜΣ οι απόφοιτοι θα έχουν τις γνώσεις / ικανότητες:

  • Να οργανώνουν και να διοικούν αποτελεσματικά ομάδες και επιχειρήσεις 
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης
  • Να αναλύουν οικονομοτεχνικά τεχνολογικές εφαρμογές και έργα
  • Να προωθούν την τεχνολογική καινοτομία με τρόπο οικονομικά και οργανωτικά βέλτιστο
  • Να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον
  • Να αναπτύξουν / βελτιώσουν σημαντικά ατομικά προσόντα και ικανότητες για την επαγγελματική συνεργασία και την επιχειρηματικότητα.

 
 

Άλλα πλεονεκτήματα;

  • Σπουδές με αντίκρισμα: Σε όλο τον κύκλο σπουδών δίνεται έμφαση στην πράξη 
  • Σπουδές στην Κρήτη: Έδρα του ΔΠΜΣ το Ηράκλειο 
  • Μικρά δίδακτρα: Τα δίδακτρα έχουν μοναδικό στόχο την κάλυψη λειτουργικών και διδακτικών αναγκών 
  • Με την εγγύηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: Δυο Σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώνουν τις δυνάμεις τους!

 
Δείτε περισσότερα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874