Μαθήματα

 

Έμφαση στην Πράξη!

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατάλληλα έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να έχουν όλες τις οικονομικο-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για να γίνουν αξιόπιστα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι επιχειρηματίες.

Συνοπτικά:

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
1. Διοικητική Οικονομική 6. Χρηματοοικονομική
2. Μάνατζμεντ και Ηγεσία 7. Ερευνητική μεθοδολογία
3. Μάρκετινγκ 8. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
4. Εφαρμογή της Στατιστικής στις Επιχειρήσεις 9. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
5. Διοίκηση Έργου 10. Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον

 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.

Αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων είναι διαθέσιμη παρακάτω.

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874