Προσωρινή αναβολή προκήρυξης του 6ου Κύκλου

Το όργανο διοίκησης του προγράμματος, αφού έλαβε υπόψη την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία και την συνεπαγόμενη καραντίνα, αποφάσισε ομόφωνα να αναβληθεί προσωρινά η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για τον 6ο κύκλο του προγράμματος, και να εξεταστεί το θέμα ξανά με την έναρξη του νέου ημερολογιακού έτους 2021.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Νοέμβριος 17, 2020 - 19:30

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874