Βεβαίωση Συμμετοχής στην Εξεταστική Περίοδο

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές χρειαστούν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο σύστημα (student.hmu.gr) για βεβαίωση σπουδών, γράφοντας στο παραθυράκι των σημειώσεων: βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, τα μαθήματα που εξετάστηκαν με τις αντίστοιχες ημερομηνίες εξέτασης.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις  στο προσωπικό mail που έχετε δηλώσει στη γραμματεία και στο mail που σας παρέχει το ίδρυμα. (https://webmail.edu.hmu.gr/)
 
Κουδουμάς Εμμανουήλ
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Κυριακή, Ιανουάριος 17, 2021 - 19:45

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874