Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων

Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Κατά το διάστημα από 22-9-2021 έως και 30-9-2021 θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής και δήλωση Μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση για τη ανανέωση εγγραφής και τη δήλωση μαθημάτων είναι: http://student.hmu.gr

Τα μαθήματα τα οποία μπορούν να δηλωθούν είναι:
Καινοτομία & Επιχ/τητα
Μεθοδολογία Έρευνας
Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον
Πληροφοριακά Συστήματα Διοικ/σης
Χρηματοοικονομική

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα κάνουν μόνο ανανέωση εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποστολή» που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωση σας. Χωρίς αυτή την ενέργεια η ανανέωση-δήλωση δεν πραγματοποιείται.

Δήλωση Μαθημάτων

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να επιλέξουν το απαιτούμενο αριθμό από μαθήματα, ανάλογα με το πόσα μαθήματα έχουν ήδη περάσει
  • Οι παλαιότεροι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες σε μαθήματα, επιλέγουν τα μαθήματα, που τους έχουν μείνει.

Γενικές παρατηρήσεις

  • Προσοχή στις δηλώσεις μαθημάτων καθώς αν κάποιο μάθημα δεν δηλωθεί, δεν μπορεί μετά ο καθηγητής να βάλει βαθμό (οι βαθμοί εισάγονται ηλεκτρονικά)
  • Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος με πιθανή έναρξη μαθημάτων την 4/10/2021, κάτι για το οποίο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά το πρώτο 10ήμερο του εξαμήνου. Η καταβολή γίνεται μέσω λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ GR96 0110 2050 0000 2050 0235 237 και με αιτιολογία το όνομα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή.

Ο δ/ντης του ΔΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς"
Ε Κουδουμάς
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 17, 2021 - 09:00

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874