Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων

To διάστημα από 21/2/2022 έως και 28/2/2022 θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση
εγγραφής και δήλωσης Μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Δείτε αναλυτικά στο ακόλουθο αρχείο.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 22, 2022 - 19:15

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874