Προκήρυξη 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021

 

 

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων, εκ των οποίων στα δύο απαιτείται παρακολούθηση συνολικά 10 μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Το ΔΠΜΣ είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 2023, Τεύχος Β’, 05/06/2018). Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση μέσω Live Streaming και μαγνητοσκόπησης των διαλέξεων. Το κόστος (δίδακτρα) ανά εξάμηνο ανέρχεται στα 1.000 €. Το ΔΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

 

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός πτυχίου, η γνώση αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, τυχόν συστατικές επιστολές καθώς και η γενική εικόνα του υποψηφίου κατά την προσωπική συνέντευξη. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες.

 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον 6ο κύκλο και θα γίνουν δεκοτι έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκ των οποίων έως 5 μπορούν να είναι μερικής φοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 7 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021 3 Φεβρουαρίου 2021 . Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://www.hmu.gr/mba-eng.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος, αλλά και μέσω του email mba_engineers@hmu.gr .

 

 

Ηράκλειο, 27-12-2020

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
Κουδουμάς Εμμανουήλ
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Φόρμα ηλεκτρονικής ΑΙΤΗΣΗΣ.

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874