HMU Logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

English

Ο πλανήτης σε ελεύθερη πτώση στην άβυσσο της κλιματικής κρίσης, με μόνο αλεξίπτωτο τις δράσεις αποκατάστασης

Εν μέσω των ταυτόχρονων απειλών του πολέμου, της κλιματικής και της οικονομικής κρίσης, επικεφαλής και αντιπρόσωποι κρατών από περισσότερες από 190 χώρες συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο ηλιόλουστο Σαρμ Ελ Σέιχ, την Αιγυπτιακή Πόλη της Ειρήνης, για να προωθήσουν ταχύτερες και πιο φιλόδοξες κλιματικές δράσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που είναι γνωστή ως COP27, η παράλληλη εκδήλωση «Regional Actions to Address Land Degradation, Strengthen Climate Change Resilience and Food Security» (Περιφερειακές Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Υποβάθμισης των Εδαφών, την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Αλλαγή και την Επισιτιστική Ασφάλεια), με διοργανωτές τους οργανισμούς PRIMA (Συνεργασία για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Μεσόγειο), FAO (Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας) και CIHEAM (Διακρατικό Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών), συνεισέφερε στη δυναμική της, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την δυνατότητα παρακολούθησης των περιφερειακών δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των εδαφών και των υδάτων (SLWM).

Η COP27, δηλαδή η 27η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, έχτισε πάνω στα αποτελέσματα της COP26 για να προωθήσει το μήνυμα της ανάληψης δράσης σε μια σειρά θεμάτων κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης – από τον επείγοντα μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και την προσαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έως την τήρηση των δεσμεύσεων για τη χρηματοδότηση της Δράσης για το Κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το PRIMA επέδειξαν εφαρμογές καινοτόμων λύσεων και βιώσιμης διαχείρισης εδαφών και υδάτων σε Μεσογειακές περιοχές που συμβάλλουν στην πρόληψη της ερημοποίησης και την αποκατάσταση των ξηροτόπων  και άγονων ή ημι-άγονων περιοχών. Ο καθηγητής Pandi Zdruli του CIHEAM Bari, παρουσίασε το έργο REACT4MED (https://react4med.eu) που χρηματοδοτείται από το PRIMA. Το κύριο αποτέλεσμα της παράλληλης εκδήλωσης ήταν η ομονόηση για άμεση δράση, επενδύσεις και ευρεία συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων ως μονόδρομος για τη μείωση των κινδύνων υποβάθμισης της γης με παράλληλη αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας, βελτίωση των μέσων διαβίωσης και αύξηση της φυσικής και κλιματικής ανθεκτικότητας.

Το έργο PRIMA REACT4MED, με τίτλο “Inclusive Outscaling of Agro-ecosystem Restoration ACTions of the Mediterranean”, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PRIMA, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και στην επινόηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγροδιατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο. Το PRIMA REACT4MED αποτελείται από 11 εταίρους (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και μια ΜΜΕ) από χώρες που συνεργάζονται με το PRIMA (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Ισραήλ, Ισπανία, Μαρόκο, Τουρκία και Αίγυπτος). Το έργο συντονίζει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με επιστημονικά υπεύθυνους τους Καθηγητή Δρ. Θρασύβουλο Μανιό και Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Δαλιακόπουλο του Τμήματος Γεωπονίας και επιστημονικούς συνεργάτες την Ειρήνη Χριστοφορίδη, τον Δημήτριο Παπαδημητρίου και τον Ιωάννη Λουλουδάκη. Στην πορεία του έργου, που θα διαρκέσει ως το 2025, οι εταίροι θα εργαστούν συστηματικά για την ευρεία εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιώσιμης διαχείρισης εδαφών και υδάτων για την υποστήριξη της αγροδιατροφικής παραγωγικότητας των Μεσογειακών περιοχών, καθώς και την επιτάχυνση και την διάδοση της σχετικής τεχνολογικής καινοτομίας.

Το βίντεο της παράλληλης εκδήλωσης “Regional Actions to Address Land Degradation, Strengthen Climate Change Resilience and Food Security” είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα YouTube από τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=7Tf-KElm68c&ab_channel=MediterraneanPavilion-COP27. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://react4med.eu/ καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε στο email info@react4med.eu.

Μετάβαση στο περιεχόμενο