Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων

Το διάστημα από 28-09-2020 έως και 10-10-2020 θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής και δήλωσης Μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 2, 2020 - 09:30

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874