Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον 6ο κύκλο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».
Με την παρούσα προκήρυξη θα γίνουν δεκτοί έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκ των οποίων έως 5 μπορούν να είναι μερικής φοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 7 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021.
Δείτε αναλυτικά την Πρόκληση Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος 2021

 
Ηράκλειο, 27-12-2020
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
Κουδουμάς Εμμανουήλ
Καθηγητής Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Δεκέμβριος 28, 2020 - 20:00

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874