Εγγραφές και Δηλώσεις Μαθημάτων

Κατά το διάστημα από 17-2-2021 έως και 24-2-2021 θα πραγματοποιηθεί:

1. η διαδικασία εγγραφής των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών του 6ου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διαδικασία στο ακόλουθο αρχείο "Διαδικασία Αρχικής Εγγραφής 2021"

2. η διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διαδικασία στο ακόλουθο αρχείο "Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων"
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 16, 2021 - 10:00

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874