Εξ ́αποστάσεως υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΕΛΜΕΠΑ

Βρείτε στο συνημμένο, τις εξ' αποστάσεως υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΕΛΜΕΠΑ.

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Σάββατο, Μάρτιος 13, 2021 - 18:00

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874