Κώστας Βασιλάκης


Κώστας Βασιλάκης


Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – ΤΕΙ Κρήτης

Τηλέφωνο:
+30 2810 379803
Web Page: https://www.teicrete.gr/eed/el/kostasstaffteicretegr
Email: K.Vassilakis@hmu.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Σπουδές
Διδακτορικό δίπλωμα σε Συστήματα Στήριξης
Ιατρικής Δάγνωσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2004).
MSc στην Επιστήμη
Υπολογιστών Mc Gill University (1981).
Πτυχίο τμήματος Μαθηματικου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1979).

Ενδιαφέροντα
Ηλεκτρονική μάθηση, Ιατρικά συστήματα
λήψης αποφάσεων, Ιατρική πληροφορική, Τεχνολογίες
παγόσμιου ιστού (web).

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Ilias Chatzakis , Kostas Vassilakis , Christos Lionis , Ioannis Germanakis ,
Electronic Health Record with Computerized Decision Support Tools for the purposes of a Pediatric Cardiovascular Heart Disease Screening program in Crete, Computer Methods and Programs in Biomedicine (2018), doi: 10.1016/j.cmpb.2018.03.009

Tsampi, K., Panagiotakis, S., Hatzakis, E., Lakiotakis, E., Atsali, G., Vassilakis, K., ... & Malamos, A. (2018). Extending the Sana Mobile Healthcare Platform with Features Providing ECG Analysis. In Mobile Big Data (pp. 289-321). Springer, Cham.

Poulakakis, Y., Vassilakis, K., Kalogiannakis, M., & Panagiotakis, S. (2017). Ontological modeling of educational resources: a proposed implementation for Greek schools. Education and Information Technologies, 22(4), 1737-1755. (IF: 0,984)

Vassilakis, K., Charalampakos, O., Glykokokalos, G., Kontokalou, P., Kalogiannakis, M., & Vidakis, N. (2017). Learning History Through Location-Based Games: The Fortification Gates of the Venetian Walls of the City of Heraklion. In Interactivity,
Game Creation, Design, Learning, and Innovation (pp. 510-519). Springer, Cham. DLI, International Conference on. EAI.

Tsamis, G., Papadakis, N., Tzirakis, E., Katsaraki, E., Rousaki, M., Nikolopoulos, J., & Vassilakis, K. (2017). Real Time Evaluation of Education Methods via Smart Mobile Technology. In Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation
(pp. 95-104). Springer, Cham. ArtsIT, Intern. Conference on. EAI.

Vidakis, N., Skalidaki, M., Konstantoulakis, K., Kalikakis, L., Kalogiannakis, M., & Vassilakis, K. (2017). Training the Mind: The GARDINER Platform. In Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation (pp. 347-356). Springer, Cham.
DLI, International Conference on. EAI.

Vassilakis, K., Makridis, J., Lasithiotakis, M. A., Kalogiannakis, M., & Vidakis, N. (2017). Facilitating Learning in Isolated Places Through an Autonomous LMS. In Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation (pp. 357-365). Springer,
Cham. DLI, International Conference on. EAI.

Papadokostaki, K., Panagiotakis, S., Vassilakis, K., & Malamos, A. (2017). Implementing an Adaptive Learning System with the Use of Experience API. In Interactivity, Game Creation, Design, Learning, and Innovation (pp. 393-402). Springer, Cham.
DLI, International Conference on. EAI.

Orfanakis, V., Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Ampartzaki, M., & Vassilakis, K. (2016). Digital student conference platform implementation: the case study of the “research project” course. Open Education: The Journal for Open and
Distance Education and Educational Technology, 12(2), 5-23.

“Color based subject identification for virtual museums, the case of fish”. Kalochristianakis M, Malamos A, Vassilakis K. InTelecommunications and Multimedia (TEMU) pp 1-5, IEEE International Conference on 2016 Jul 25.

Poulakakis, Y., Vassilakis, K., Kalogiannakis, M., Panagiotakis, S. (2015). Metadata application profile for primary and secondary education in Greece. In International Conference in Open & Distance Learning (ICODL) 2015 8(4Β). DOI: 
href="http://dx.doi.org/10.12681/icodl.74">http://dx.doi.org/10.12681/icodl.74.

Kalochristianakis, M., Panagiotakis, S., Kalogiannakis, M., & Vassilakis, K. (2013). Extensible and efficient e-University Solutions. In New Horizons in Industry, Business and Education (NHIBE) 2013 International Conference on (pp 161-168).

Kalochristianakis, M., Panagiotakis, S., Vassilakis, K. (2012, July). Design considerations for developing e-University solutions based on open source software. In Telecommunications and Multimedia (TEMU), 2012 International Conference on (pp. 190-195).
IEEE.

Kalochristianakis, M., Varvarigos, E., Vassilakis, K., & Paraskevas, M. (2012, July). Considerations for successful enterprise information systems deployment—The case of the Greek School Network. In Service Systems and Service Management
(ICSSSM), 2012 International Conference on (pp.118-122). IEEE. (DOI: 10.1109/ICSSSM.2012.6252204).

Kalogiannakis, M., Panayotakis, S., Sifaki, E., Vassilakis K. (2011). Asynchronous distance learning at TEI of Crete. A case study of students’ satisfaction from the service. In International Conference in Open & Distance Learning (ΙCODL)
2011, (pp. 294-302).

Επιπλέον πληροφορίες
Μέλος τη Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας ΤΕΙ Κρήτης
Υπεύθυνος Erasmus+ για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
Eπιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Ελέγχου
και Διαχείρισης Δικτύων του ΤΕΙ Κρήτης
Eκπρόσωπος
του ΤΕΙ Κρήτης στις συνελεύσεις της αστικής
εταιρείας ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNet)

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874