Δημήτριος Μιχαηλίδης

Δημήτριος Μιχαηλίδης


Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) - Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου


Προϊστάμενος Τομέα Επιχειρησιακής Έρευνας & Στρατηγικής Ανάπτυξης Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης

Τηλέφωνο:
+30 2810 379651
Web Page: https://gr.linkedin.com/in/dimitrios-mihailidis-b35a3976
Email: dmcrete@hmu.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Dr. Μιχαηλίδης έλαβε το Πτυχίο Φυσικής από το ΕΚΠΑ,
το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Επιχειρησιακή
Έρευνα από το τμήμα Industrial Engineering & Operations Research του Πανεπιστημίου Wayne (WSU) της
Πολιτείας του Michigan (USA) και το διδακτορικό του (Ph.D.) από το
τμήμα Industrial & Manufacturing Engineering του ίδιου πανεπιστημίου.
Είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας, τέως προϊστάμενος
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος της
ολομέλειας της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
του ΤΕΙ Κρήτης καθώς επίσης Κύριος Ερευνητής και
Προϊστάμενος του τομέα Επιχειρησιακής Έρευνας
και Στρατηγικής Ανάπτυξης του ΚΤΕ Κρήτης.
Το μεγαλύτερο
μέρος της έρευνάς του έχει προέλθει από και έχει εφαρμοστεί
στον επιχειρησιακό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται ακόμα
με αυτόν τον τομέα και στοχεύουν στην επίλυση πραγματικών
προβλημάτων με τη χρήση μοντέλων Επιχειρησιακής Έρευνας
και κυρίως ακέραιας και συνδυαστικής βελτιστοποίησης.
Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε Εθνικά
καθώς και σε Διεθνή Συνέδρια και έχει δημοσιευθεί
σε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά περιοδικά καθώς επίσης
και σε πρακτικά συνεδρίων.
Ο Dr. Μιχαηλίδης διατελεί
κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά, ήταν αντιπρόεδρος
του 18ου συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,
έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής
πολλών συνεδρίων, έχει λάβει βραβεία συμπεριλαμβανομένου
του "Franz Edelman Finalist Award" για επιτεύγματα στην επιχειρησιακή
έρευνα και τη διοικητική επιστήμη και έχει προταθεί
για το "Henry Ford Technology Award" για την ερευνητική συμβολή του στην
αυτοκινητοβιομηχανία FORD.
Από το 1987 διδάσκει αδιαλείπτως
σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων
12 χρόνων διδασκαλίας στις ΗΠΑ. Συμμετείχε στο "Professional
Engineering Management Master's Program" που το WSU προσφέρει στους μηχανικούς της
αυτοκινητοβιομηχανίας FORD ενώ, στα πλαίσια προγράμματος
Erasmus (ανταλλαγή σπουδαστών - εκπαιδευτικών), διδάσκει
φοιτητές από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες
που έρχονται στο ΤΕΙ Κρήτης και έχει πραγματοποιήσει
επισκέψεις διδασκαλίας σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874