Μιχάλης Καθαράκης

Μιχάλης Καθαράκης


Φυσικός
Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Τηλέφωνο:
+30 2810 302733, +30 6972695248
Web Page: http://clustergreece.blogspot.gr
Email: katharak@gmail.com

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Μιχάλης Καθαράκης είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης. Διαθέτει
εκτενή εμπειρία ανάπτυξης, διαχείρισης και διοίκησης
προγραμμάτων, έργων και ομάδων καινοτομίας, καθώς έχει
εργαστεί για περισσότερα από δεκαπέντε έτη ως διαχειριστής
χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών επιστημονικών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων για το ίδρυμα Τεχνολογίας
και έρευνας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης
και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ο Δρ. Μ. Καθαράκης
είναι σήμερα διευθυντής των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου στου οποίου τη μονάδα ανάπτυξης και
κατάρτισης διετέλεσε διευθυντής επί μία δεκαετία,
με την ευθύνη της ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτόμων
προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και
δράσεων οικονομικής ανάπτυξης για την τοπική οικονομία
και παράλληλα ως υπεύθυνος του ευρωπαϊκού δικτύου
Enterprise Europe Network. Επιπλέον επί μία πενταετία διετέλεσε μέλος του
ενδεκαμελούς συμβουλίου του Τεχνολογικού
και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με καθήκοντα
την έγκριση των προϋπολογισμών του ιδρύματος και
την χάραξη πολιτικής καινοτόμου εξέλιξης για το Εκπαιδευτικό
ίδρυμα.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων,
καθώς ανέλαβε και διεξήγε με επιτυχία τρία διεθνή
συνέδρια, πολλά workshop, ημερίδες και σεμινάρια σε περιφερειακό,
εθνικό και διεθνή επίπεδο. Κατέχει εκτεταμένη τεχνογνωσία
στην ανάπτυξη και κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας
καθώς εργάστηκε επί σειρά ετών στον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας ως σύμβουλος ευρεσιτεχνιών.

Εργάστηκε για σειρά ετών στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό
Πάρκο Κρήτης με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας,
αλλά και ως διευθυντής μεταφοράς τεχνολογίας
στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του ΤΕΙ Κρήτης που
είχε στόχο τη σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας
με τις επιχειρήσεις και την αγορά. Επιπλέον εργάστηκε
στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΟ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο λειτουργίας
της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύματος. Η παραπάνω εμπειρία του έδωσε
ενδελεχή γνώση στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
από τον Επιστημονικό στον επιχειρηματικό τομέα. Ο Δρ.
Μιχάλης Καθαράκης είναι επίσης εξοικειωμένος με
το σχεδιασμό την εκτέλεση και την παράδοση επιστημονικών
έργωνn καθώς έχει εργασιακή εμπειρία πάνω από είκοσι
χρόνια σε σχετικά εφαρμοσμένα αλλά και βασικής έρευνας
επιστημονικά project για το Πανεπιστήμιο Κρήτης το ΤΕΙ
Κρήτης και το ίδρυμα τεχνολογίας και έρευνας (ΙΤΕ).
Απέκτησε πτυχίο του Φυσικού και εξειδίκευση στην
ατομική και μοριακή φυσική, από το τμήμα φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και διδακτορικό τίτλο, από τη
σχολή ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
στον τομέα των Laser. Κατέχει και δεύτερο διδακτορικό
δίπλωμα με τίλο «Διαχείριση της τεχνολογίας και
ενσωμάτωση της καινοτομίας σε περιφερειακές δομές:
διαμόρφωση κριτηρίων στρατηγικής ανάπτυξης» που αποκτήθηκε
από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο
Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχει άριστη γνώση υπολογιστών
και αγγλικής γλώσσας. Έχει θεωρητική και εργαστηριακή
εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα
της φυσικής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο
που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του
στο ΙΤΕ, tο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Κρήτης. Ο Δρ Καθαράκης
έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναριακών επιχειρηματικών
εργαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο
τα clusters, την επιχειρηματικότητα και τη συγγραφή επιχειρηματικών
σχεδίων και έχει διατελέσει μέντορας νέων επιχειρηματιών
για το Σ.Ε.Β. Είναι επιλεγμένος αξιολογητής, κατόπιν
εθνικών εξετάσεων αξιολόγησης, των προτάσεων χρηματοδότησης
επιχειρήσεων ως μέλος του Μητρώου Αξιολογητών
του ΕΦΕΠΑΕ για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς
Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», για
την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και των προτάσεων "Νεοφυούς
επιχειρηματικότητας" Τέλος είναι ενταγμένος στο
μητρώο Πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ.

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874