Μανώλης Κουδουμάς

 


Μανώλης Κουδουμάς

 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τηλέφωνο: +30 2810 379887
Web Page: http://www.cematep.teicrete.gr/
Email: koudoumas@hmu.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

 

Πτυχίο Φυσικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Λέιζερ και Εφαρμογές στο Πανεπιστήμιο Essex, UK, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Εφαρμοσμένη Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διδακτορικό στην δημιουργία ακτινοβολιών στην περιοχή του υπεριώδους κενού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Απασχολήθηκε ως ερευνητής για περισσότερο από 15 χρόνια στο Εργαστήριο Λέιζερ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε θέματα αλληλεπίδρασης ισχυρής ακτινοβολίας με ύλη, μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες υλικών, διαγνωστικές τεχνικές με λέιζερ και έλεγχο της φωτοφυσικής σταθερότητας υλικών.
Τον Δεκέμβριο του 2002 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις-Τεχνολογία Μετρήσεων», ενώ το 2007 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή. Σήμερα είναι μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος ΤΕΙ Κρήτης, Διευθυντής του “Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής”, Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς”, μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής” και μέλος της τεχνικής γραμματείας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης.
Κατά την διάρκεια της θητείας του στο ΤΕΙ Κρήτης, διετέλεσε πέντε χρόνια Προϊστάμενος στο Τμήμα του, τρία χρόνια Υπεύθυνος Τομέα και Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος, μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Εκπαίδευσης για μια τριετία, Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης, εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κρήτης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης καθώς και την Περιφερειακή Επιτροπή Κατάρτισης και μέλος των επιτροπών για την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης και του οδηγού χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης.
Το επιστημονικό του έργο σήμερα αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικής χαμηλού κόστους και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας για την κατασκευή προηγμένων υλικών και διατάξεων (σε μορφή επιστρώσεων, νανοϋλικών και νανοσύνθετων υλικών) κατάλληλων για εφαρμογές σχετικές με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οπτοηλεκτρονική αλλά και διάφορες άλλες εφαρμογές καθημερινής χρήσης. Διαθέτει σήμερα 118 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά με κριτές, 25 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές και 150 συμμετοχές σε συνέδρια, ενώ το έργο του έχει αναγνωριστεί με πλέον των 2000 αναφορών από άλλους συγγραφείς και h-index 26 (Scopus). Παράλληλα, είναι κριτής άρθρων σε μεγάλο αριθμό έγκριτων επιστημονικών περιοδικών. Τέλος, έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πολλές συνεργασίες με Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στα πλαίσια αφενός υλοποίησης πληθώρας χρηματοδοτούμενων έργων, σε μεγάλο μέρος των οποίων ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και αφετέρου ερευνητικής εργασίας σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874