Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
 για το Ακαδημαϊκό Έτος  2023 – 2024 (9ος Κύκλος Σπουδών)

Αίτηση Υποψηφίου

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro