Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τον επιστημονικό εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση στους άρτια εξοπλισμένους χώρους εκπαίδευσης του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και στα 4 ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος για την εκπόνηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποχρεώσεών τους.

Έρευνα στο Τμήμα Γεωπονίας

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro