Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρρύσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ετήσια θητεία, από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, και καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 19η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 08:00 έως 15:00. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την

Ελληνικά

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ελληνικά
Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
σας προσκαλεί στην εκδήλωση καθομολόγησης και απονομής
Πτυχίων
σε αποφοίτους των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Γεωπονίας» και «Τεχνολόγων Γεωπόνων»
και
Διπλωμάτων
σε αποφοίτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο
Ελληνικά

Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος
Δρ. Γραμματικάκη Γαρυφαλλιά
e-mail: grammat@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9458

Δρ. Λυδάκης Δημήτριος
e-mail: dlydakis@hmu.gr

Δρ. Καπετανάκης Ευάγγελος 
e-mail: ekapet@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9130

Δρ. Παπαδημητρίου Μιχαήλ
e-mail: micpap@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9413

Ελληνικά
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024
 
Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
Ελληνικά

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application.
 

Ελληνικά

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023

 

Ελληνικά
Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).
Ελληνικά

Σελίδες

Εγγραφή στο ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία | ΕΛΜΕΠΑ RSS

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro