Ομότιμοι Καθηγητές & Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος
Δρ. Γραμματικάκη Γαρυφαλλιά
e-mail: grammat@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9458

Δρ. Λυδάκης Δημήτριος
e-mail: dlydakis@hmu.gr

Δρ. Καπετανάκης Ευάγγελος 
e-mail: ekapet@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9130

Δρ. Παπαδημητρίου Μιχαήλ
e-mail: micpap@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9413

Δρ. Φυσαράκης Ιωάννης
e-mail: fisar@hmu.gr

Επιστημονικοί και Εξωτερικοί Συνεργάτες του Τμήματος
Δρ. Λυδάκη Μαρίνα
e-mail: marinalydaki@hmu.gr

Δρ. Μαραγκάκη Αγγελική
e-mail: amaragkaki@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9467

Δρ. Μαρκάκης Εμμανουήλ
e-mail: markmanos@hmu.gr

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro