Επικοινωνία

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αποστολάκης Σπύρος: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας  
Σκαντζουράκη Μαρία: Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικού Σταθμού  2810 379362
Πετροπούλου Ρεβέκκα: Προϊσταμένη Τμήματος Φοιτητικών Παροχών 2810 379140
Καραλή Λίλα: Προϊσταμένη Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικών Παροχών 2810 379539
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Γραφείο Σίτισης και Στέγασης Φοιτητών
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αθενάκη Τριανταφυλλιά: Υπεύθυνη Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου - Σίτισης 2810 379819
Ιατράκη Ελένη: Υπεύθυνη Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου - Σίτισης  2810 379836
Μαματζάκης Αντώνης : Υπεύθυνος λειτουργίας Εστιών  2810 250818 
Μιχαλοδημητράκη Δέσποινα : Υπεύθυνη Σίτισης & Στέγασης Παραρτήματος Αγ.Νικολάου 2810 379140
2810 250818
Παπουτσάκης Βασίλης: Υπεύθυνος Στεγαστικού Επιδόματος 2810 379122
Σαββάκη Ιωάννα: Υπεύθυνη Στέγασης  2810379338
Ψιμουλάκης Αντώνης:  Οικονομικός Διαχειριστής Φοιτητικής Εστίας Ηρακλείου 2810 250818 2810 370151
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών/ Επικοινωνία - Αποστολή εγγράφων: 
 e-mail: dfm@hmu.gr
Γραφείο Πολιτιστικών & Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Παντελάκης Μάρκος: Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτιστικών & Αθλητικών Δραστηριοτήτων / Υπεύθυνος Γυμναστηρίου  2810 379852
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ιατρείο
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Μαριδάκης Επαμινώντας: Ιατρός 2810 379166
Καραπιπεράκη Μαρία: Νοσηλεύτρια - Πληροφορίες/ ραντεβού 2810 379166
Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (Ηράκλειο)
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Βόινου Φανή: Κοινωνική Λειτουργός - Πληροφορίες/ ραντεβού 2810 379541