Προσωπικό

Το γυμναστήριο στελεχόνουν:

  • Καμαράτος Μανώλης, Γυμναστής
  • Γωνιοτάκης Μανώλης, Γυμναστής

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κλειστό Γυμναστήριο «ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ»
Τηλέφωνο: 2810-379890
FAX: 2810-379822