Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

Από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους σπουδαστές που είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Ε.Ι. όταν πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα (Socrates, Erasmus, Leonardo, κλπ).
Η αίτηση για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. πρέπει να υποβάλλεται ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ασθένειας.
  • Το Σπουδαστικό Βιβλιάριο Περίθαλψης να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος.
  • Για σπουδαστές που μετακινούνται στα πλαίσια προγράμματος σπουδών (SOCRATES-ERASMUS-LEONARDO) κ.λ.π. Βεβαίωση από το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα & την διάρκειά του.
  • Σε περίπτωση μετακίνησης για άλλο λόγο, Υπ. Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για ποιο λόγο μετακινείται & αιτείται την (Ε.Κ.Α.Α.).
  • Φωτοτυπία ταυτότητας και διαβατηρίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για την Ε.Κ.Α.Α.
Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή οποιουδήποτε προβλήματος με την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να συμπληρώσετε δήλωση που θα σας δοθεί από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 2810-379166 ή το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ.