Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη


Το ιατρείο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών του Ιδρύματος.