Εθελοντική Ομάδα

 
Εθελοντική ομάδα του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ

Στα πλαίσια άσκησης προληπτικών παρεμβάσεων, το ΚE.ΣY.ΨY. παροτρύνει τους φοιτητές του ιδρύματος του ΤΕΙ να γίνουν ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη δημιουργία ομάδων εθελοντισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και με κρατικούς φορείς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να προσφέρουν τη βοήθειά τους στην κοινωνική προσαρμογή ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Οι εθελοντές που πλαισιώνουν το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. με την ονομασία "ΠΑΡΟΝΤΕΣ" εκπαιδεύονται και συμμετέχουν σε εξειδικευμένα θεωρητικά και βιωματικά σεμινάρια, στα οποία λαμβάνουν μέρος με τη συμπλήρωση μιας αίτησης μέλους. Επίσης, στους εθελοντές που υποστηρίζουν εξυπηρετούμενους, παρέχεται εποπτεία ατομική ή ομαδική. Τέλος, πραγματοποιούνται συναντήσεις των εθελοντών κάθε 15 μέρες, για καθορισμό προληπτικών δράσεων.