Γραφείο Πολιτιστικών & Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Το Γραφείο Πολιτιστικών & Αθλητικών Δραστηριοτήτων μεριμνά για την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και για τον Συντονισμό και λειτουργία πολιτιστικών ομάδων και ομάδων άλλων ενδιαφερόντων.

Επίσης, δραστηριοποιείται στην προώθηση του εθελοντισμού μεταξύ των μελών της Κοινότητας (φροντίδας περιβάλλοντος χώρου, προσφορά βοήθειας σε ΑμεΑ, συμβουλευτική/ πληροφόρηση φοιτητών σε θέματα διαμονής, διασκέδασης, άθλησης, πολιτιστικών εκδηλώσεων και γνωριμίας της πόλης). Ασχολείται ακόμα με την συγκέντρωση αιτημάτων των ομάδων και διεκπεραίωσή τους και την σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δραστηριοτήτων. Υποχρέωση του είναι και η τήρηση ακαδημαϊκής δεοντολογίας στην λειτουργία των Ομάδων.

Επιπλέον, το Γραφείο μεριμνά για την τήρηση αρχείου λειτουργίας, δραστηριοτήτων και πεπραγμένων.