Εγγραφή

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος θα πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα αθλούμενου, η οποία εκδίδεται από το Γυμναστήριο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1.Βεβαίωση Σπουδών ή Φωτοτυπία του Φοιτητικού Δελτίου (Πάσο)
2.Βεβαίωση Ιατρού (Από Ιατρείο του ΕΛΜΕΠΑ ή Ιδιώτη Ιατρό )
3.Δυο Φωτογραφίες
4.Αίτηση Μέλους

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Πολιτιστικών και Αθλητικών Δραστηριοτήτων καθώς και στο Γραφείο Σίτισης και Στέγασης Φοιτητών του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών. Οι φοιτητές συμμετέχουν στα λειτουργικά έξοδα του Κλειστού Γυμναστηρίου "Μάρκος Καραναστάσης" με ένα μικρό συμβολικό ποσό.

 

 

Κανόνες για την χρήση των εγκαταστάσεων

 

 

  1. Η επίδειξη κάρτας μέλους είναι απαραίτητη για την είσοδο σας στο γυμναστήριο
  2. Ο ατομικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την υγιεινή και την προστασία των αθλούμενων (φόρμα, αθλητικά παπούτσια, πετσέτα για τα μηχανήματα).
  3. Για την σωστή εκτέλεση κάθε άσκηση, συμβουλευτείτε τους γυμναστές που βρίσκονται στο χώρο.
  4. Για να βρίσκεις τα όργανα που χρειάζεσαι, πρέπει να τα ξαναβάζεις στη θέση τους αμέσως μετά την χρήση τους.
  5. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας δεν είναι καπρίτσιο των υπευθύνων αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων.
  6. Είναι σημαντικό να σέβεστε και να ακολουθείτε τις οδηγίες των γυμναστών που είναι υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του γυμναστηρίου.

 

____________________________