Προϋποθέσεις

 
Στεγαστικό Επίδομα

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος  υποβάλλονται σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτό ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης είναι:

  • Ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ
  • Να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

-------------------------------